V.I. Gulyayev. Zabytye goroda maya. Problemy iskusstva i arkhitektury. M., 1984.

Khaĭt V. L.