I.L. Majak. Rim pervykh carej (Genezis rimskogo polisa). Moskva, 1983.

Sidorovich О. V., Trukhina Natalia N.