I.N.Khlopin. Jugo-Zapadnaja Turkmenija v epokhu pozdnej bronzy. Po materialam Sumbarskikh mogil'nikov. Leningrad, 1983

Sukhatchev N. L.

 

References: