Pomerancova N. A. Estetičeskije osnovy iskusstva Drevnego Vostoka. Moskva, 1985

Bolshakov Andrei O.

 

References: