L.A. Gindin, Yazyk drevneishego naseleniya Yuga Balkanskogo poluostrova (fragment indoyevropeiskoi onomastiki), M., 1967

Shevroshkin V. V.