V.V. Lapin, Grecheskaya kolonizatsiya Severnogo Prichernomorya, Kiev, 1966.

Brashinsky I. B., Shelov D. B.