Gy. Moravcsik. Studia Byzantina. Budapestini, 1967

Korolev А. А.