Ethnogenez narodov Balkan i Severnogo Prichernomorya. Lingvistika, istoria, arkheologia. M., 1984.

Shelov-Kovedyayev Fyodor V.