V.M. Zubar’. Khersones Tavrichesky v antichnuyu epokhu (Economica I sotsialnye otnosheniya). Kiev, 1993; idem. Khersones Tavrichesky I Rimskaya imperia. Ocherki po voenno-politicheskoi istorii. Kiev, 1994.

Kuzishchin Vasily I.