Plinij Starshij. Estestvoznanie. Ob iskusstve. Perevod s lat., predislovie I primechaniya G.A. Taronyana. M., 1994.

Gasparov Mikhail L., Sventsitskaya Irina S., Smirin V. М.