Drevnij Merv v svidetelstvakh pismennykh istochnikov. Comp. by G.A. Koshelenko, A. Gubaev, A.N. Bader, V.A. Gaibov. Ashgabad, 1994.

Serditykh Z. V.