E. Wipszycka. L’Industrie textile dans l’Egypte romaine. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1965 (Archiwum Filologiczne. IX)

Fikhman I. F.