T.V. Grek, E.G. Pchelina, B.Ya. Stavisky, Kara-Tepe - buddiiskyi peshchernyi monastyr v Starom Termeze

Koshelenko Gennadiy A.