Ye. M. Shtaerman, Rastsvet rabovladelcheskikh otnoshenii v Rimskoi respublikr, M., 1964.

Kuzishchin Vasily I.