V.A. Gvakharia, Slovar-simfonia urartskogo yazyka, M., 1963.

Diakonoff Igor M.