V.A. Sirago. L’Italia agraria sotto Traiano. Louvain, 1958

Kuzishchin Vasily I.