T. Zawadzki. Z zagadnień struktury agrarno-społecznej krajów małoazjatyckich w epoce hellenizmu. Poznań, 1952

Perikhanian A. G.