K. Majewski. Importy rzymskie na ziemiach słowiańskich. Wrocław, 1949 (Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A. № 13)

Gaidukevich Viktor F.