Известия на българския археологически институт. Т. XV. 1946 (обзор античных материалов)

Blavatskaya T. V.